Informace o klubu Ježci Heřmanův Městec

Náš hokejbalový klub vznikl v červenci roku 1999 coby vnořená jednotka Domu dětí a mládeže v Heřmanově Městci. První rok působil pod názvem Aligátoři Heřmanův Městec, od června 2000 pak již používá dnes osvědčenou značku Ježci Heřmanův Městec.

Ustavující valná hromada dne 30. října 2001 dala vznik (dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) občanskému sdružení s názvem SK Heřmanův Městec, které převzalo pod svá křídla oddíl hokejbalu. V roce 2006 novelizací stanov je název SK doplněn o koncovku o.s.. Původní záměr o víceoborový sportovní klub se do dnešních dní nepodařilo naplnit a tak prozatím jedinou a hlavní sportovní náplní SK je výhradně hokejbal. Jednotlivé hokejbalové týmy startují pod jednotným názvem Ježci Heřmanův Městec, od roku 2014 pak ženský tým přijal název Bodliny Heřmanův Městec.

Od 1.1.2014 současně s novelou nového Občanského zákoníku (NOZ) figuruje SK Heřmanův Městec, o.s. ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové a pod spisovou značkou L 4453. Současně začala běžet tzv. ochraná lhůta pro revizi klubových/spolkových stanov, které bylo nutné dle zákona nejpozději k 1.1.2016 aktualizovat právě s ohledem na novou platnost NOZ.

Valná hromada klubu dne 27. února 2015 schválila novelizaci stanov, která současně i narovnala název klubu na SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. Zápis do spolkového rejstříku byl proveden 9. července 2015.

Více o historii klubu najdete v části KLUBOVÉ MILNÍKY, kterou postupně doplňujeme.

Vedení klubu a celkové kontaktní údaje

Od samotného vzniku klubu je předsedou klubu a statutárním zástupcem Josef Kozel.

Veškeré kontaktní údaje jsou vám k dispozici v záložkách KONTAKTY a KLUB/TRENÉŘI.