2503.jpg

PF 2023 = ať je nám všem do zpěvu!

Děkujeme všem partnerů a podporovatelům za povedený rok 22, přejeme klid Vánoc a těšíme se naové výzvy v roce 2023!

Milá ježčí rodino,

dovolte mi, abych jménem klubu popřál všem do závěru roku dostatek sil, pohody a klidu a do roku nového zdraví, odhodlání a radost nejen mezi mantinely.

Rád bych touto cestou poděkoval i všem, kdo tvoří součást našeho ježčího příběhu a bez kterých by ježčí svět nebyl takový jaký je. Trenérům a jejich pomocníkům patří velký obdiv za úsilí a obří oddanost ve volném čase předávat vše svým svěřencům. Výhry i prohry ke sportu patří a od našich nejmenších po největší by bez rukou a hlav trenérů a jejich realizačních týmů bylo vše jaksi nijaké... zkrátka by nebylo.

Poděkování patří i našim partnerům a sponzorům, kteří klubu dodávají potřebné materiální pomoci, bez které by se hrát nedalo. Stejně velké díky patří i fanouškům, přátelům a rodinným podporovatelům. A velké díky patří i mým kolegům ve Výboru klubu, kteří táhnou celý chod s nasazením, které je obří a přesto neviditelné...

Jsme zkrátka jedna velká rodina. A já za nás všechny přeji nám všem ať je nám v té naší ježčí rodině stále dobře!

#SJEZKEMVSRDCI

Josef Kozel, předseda klubu