KLUB28.04.2020Josef KozelPřečteno: 565x

ARÉNA JEŽKÁRNA - klub apeluje: stále platí zákaz vstupu!

Usnesení Vlády ČR č.452 platné od pondělí 27.4.2020 00:00 hodin zvedlo vlnu spekulací o možném obnovení provozu stadionu. Vedení klubu vyzývá členy i návštěvníky, aby stadion nevyužívali - ZŮSTÁVÁ stále UZAVŘEN!

Z uvedeného rozhodnutí, kdy se opatření proti koronaviru uvolňují postupně, jsou jasné tyto tři podmínky:

Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech platí následující podmínky:

  1. nošení ochranných prostředků dýchacích  cest  (nos, ústa),  které brání šíření kapének,  a  to s výjimkou  venkovních  sportovišť,  kdy  jsou  sportující osoby,  popř.  skupina  společně sportujících osob,  odděleny  od  jiných  osob  fyzickou  překážkou  (např.  stěna  nebo  plot)  nebo  vzdáleností nejméně 2 metry,
  2. společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  3. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy  a  podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za  podmínek, že  je  nastaven  režim  tak,  aby  se  ve  vnitřních  prostorech nepotkávalo  vícero  osob;  v  těchto  případech  je  však  třeba  zabezpečit  provádění zvýšených hygienických opatřenízejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Rozhodnutí Výkonného výboru klubu = STADION stále UZAVŘEN!

Důvody k rozhodnutí jsou tyto:

  • hokejbal coby sport nedává smysl organizovaně řešit na stadionu, protože bychom nedokázali smysluplně plnit podmínku 1) + 2)
  • šatny zpřístupnit není možné - WC sice ano, ale museli plnit podmínku 3) - což je pro naši organizaci a personální zajištění neřešitelné.

TEDY OZNAMUJEME, že klub i nadále nebude organizovat žádné tréninky, ani aktivity - a to až do doby, než budou opatření pro naši organizaci splnitelná.

Vzhledem k tomu, že nemáme možnost zamezit veřejnosti vstup na stadion, tak tímto vyzýváme, že coby provozovatel stadionu žádáme veřejnost a především své členy, aby do prostor stadionu nevstupovali a provozovali jakékoliv sportovní aktivity mimo areál SK a to tak, jak jim to umožňuje nařízení vlády ČR (viz.: http://www.cuscz.cz/files/2685YTh.pdf).

Děkujeme za pochopení.

Josef Kozel
předseda klubu